ޚަބަރު

ފައްސިވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެ، ޑރ. ނަޒްލާ ކަރަންޓީނަށް

އަފްރާޙް އަބްދުއްރަޝީދް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެ، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އާއިލާ މެމްބަރަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ، ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ގޭގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް ތާވަލް ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!