އަފްރާޙް ޢަބުދުއްރަޝީދު

ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާއިރު ނައްސި ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް އޮތުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި

6 months ago

އަތޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ދުވަހަކަށް މިއަދު

6 months ago

ﷲ އަށް ހަމްދުހުރި، އިތުރު 110 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

6 months ago

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 199 މީހުން، އޭގެ ތެރޭގައި 145 ދިވެހިން ހިމެނޭ

6 months ago

ފީވަކަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ ކޮށްފި

6 months ago

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

6 months ago

ކޯވިޑް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން ރައީސް މިރޭ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވަނީ

6 months ago

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށްފި

6 months ago

ފަރެސްމާތޮޑާއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

6 months ago

ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ޑރ. ނަޒްލާ މާފަށް އެދެން ޖެހޭ: ސައުދު

6 months ago

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

6 months ago

ދާންދޫން ދެމައިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

6 months ago

ވިލިނގިލި ރައްޔިތުން އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކާ މެދު ތަފާތެއް ނުކުރާނެ: ސައުދު

6 months ago

ބަނގުރަލާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ދެމީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

6 months ago

ފުލުހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ލޭއޮހޮރުވުމާއި، ތަޅާފޮޅުން ހުއްޓުވިއްޖެ: އިމްރާން

6 months ago

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

6 months ago

ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހާ ވިލިނގިއްޔަށް އަރުވަން ހުރަސްއެޅުމަކީ އެމްޑީޕީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި އަމަލެއް: އިދިކޮޅު

6 months ago

ވިލިނގިލީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: ތިނަދޫ ކައުންސިލް

6 months ago