ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، އެއް އަހަރު ނުވާ ހަ ކުއްޖަކު އެޑްމިޓް ކޮށްފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ -- ދެން އިމޭޖްސް/އިބްރާހީމް ޝަމްވީލް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެއް އަހަރު ނުވާ ހަ ކުދިންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ގެންދާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު، އަޙުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ޑރ. ފައިސަލް މިރޭ ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް ކޮވިޑްގެ ހުމާއެކު ފިޓު ވެސް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މިދުވަސްކޮޅު މާލޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުން ދާތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)އިން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ. މިގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އާއްމު ސާފުތާހިރު ކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮވިޑް 19 އިން ދިފާއުވުމަށްޓަކާ ފަސް އަހަރާ 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ އެޖެންސީންވަނީ ދާދި ފަހުން ފައްޓަވައިފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އެންމެ ފަހުން އާއްމު ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ހަފްތާގައި، 148 މީހަކަށް ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 100 މީހުންނަކީ މާލޭ ސަރަހައްދުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މީހުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 28 މީހަކަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

  1. ޙާލަތު

    ރައްްޔިތުން ފެލައިގެން ކުރިން ހޯދި ލާރި ގަނޑު ހުސްވީ ދޯ. ރައްޔިތުން ފެލާއިގެން ނޫނި ލާރި ހޯދާނެ އިތުރު ގޮތެއް ނޭގެ.

  2. ވެކްސިން ވިއްކާން އުޅެނީ !