ޚަބަރު އެމެރިކާ ދުނިޔެ

އެމެރިކާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: ސީއެންއެން

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ އަލަސްކާގެ ދެކުނުގެ އައްސޭރިފަށަށް 7.2 ބިންހެލުމެއް އައުމާއެކު، ސުނާމީ އެޑްވައިޒަރީ އެއް ނެރެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara
Ads by Sosun Fihaara

އެމެރިކާގެ ސުނާމީ އިންޒާރުދޭ މަރުކަޒުން ބުނި ގޮތުގައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (އީޓީ 2:48) އަލަސްކާގެ ސޭންޑް ޕޮއިންޓުން ހުޅަނގު ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 55 މޭލު ބޭރުން، 9.3 ކިލޯމީޓަރު (5.78 މޭލު) އަޑިން ކަމަށެވެ.

މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީގެ އެޑްވައިޒަރީއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން، އުނިމަކް ޕާސްއިން ފެށިގެން ކެނެޑީ އެންޓްރަންސްއާ ހަމައަށް، އެލެއުޓިއަން އައިލެންޑްސް ކައިރީގައި ވާ އަލަސްކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގެ ޕެސިފިކް އެހެން ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ސުނާމީގެ ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އެ އެޑްވައިޒަރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!