ބޮލީވުޑް

ގާތުން ކިރު ދޭ މައިންނަށް ރަނގަޅު ކެއުމެއް، ސަނާ ބުނެދީފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ، ސަނާ ހާާން އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ވިހެއީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by MWSC

ސަނާ ޚާާންގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔަނީ ސަޢީދު ޠާރިޤް ޖަމީލެވެ. ސަނާ ދަނީ އޭނާގެ ޕްރެގްނެންސީ އާއި ދަރިފުޅާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް ފޭނުންނާއި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ސެލެބްރިޓީންނާއި ޚިލާފަށް، ސަނާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ގާތުން ކިރު ދެއެވެ. އޭނާ ވަނީ މައިންނަށްވުމަށް ފަހު، ކެއުމުގައި ހިމެނުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މި ކެއުމަށް ކިޔަނީ "ހަރީރާ"އެވެ. ޑްރައި ފްރުޓްސް ހިމެނޭ މި ކެއުމަކީ ބަނޑު ފުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރުވާ، ފައިދާ ހުރި ކެއުމެއް ކަމަށް ސަނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ާސަނާ ކުރިން ދިން އިންޓަރވިޔުއެއްގައި ވަނީ، މާބަނޑު ވުމަކީ އުނދަގޫ ދަތުރެއް ނަމަވެސް، އެއީ އުފާވެރި ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަސްވަރު އެހީތެރިވެ އުޅޭ މީހުން މަތިން، ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމުގައި ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

  1. ހަރީރާ

    ގުއިލަ ހަބަރޭ ކިޔައިފައި.
    އަދި ވަރަށް އުފަލުން ހުރެ މި އެޅުވީރު ސަނާ ޖަނގިޔާ ނުބައިފުށަށް ލަަ ވާހަކަ ލިޔެފައި.
    މަ ހިތަށް އަރައި މި މީހުން ހަބަރު ލިޔާންށޭ ކިޔައިފައި ކޮން ހަވާލެއްވާއޭ މިވަނީ