ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޑރ. މުއިއްޒަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
ޑރ. މުއިއްޒު ޅ. ހިންނަވަރުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެެެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ރަސްގެތީމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ, މަރުޚަބާ ކިޔާފައެވެ. އެ ރަށުން މުއިއްޒަށް ޚޫނު މަރުޚަބާއެއް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކިޔާފައިވަނީ މާފަތިތަކުންނާ މާ ބޮނޑިތަކުންނެވެ.

މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު އިއްޔެ ވަނީ ތިނަދޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވެސް ވަޑައިގެންފައެވެ. އައްޑޫގެ މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ، ހިތަދޫ އަދި ހުޅުދު އާއި މީދުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ޑރ. މުޢިއްޒު މާލެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް, ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރޭ ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައެެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!