ޚަބަރު

ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އަލްހާން ވާދަކުރަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން އަލްހާން ފަހުމީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިހާރު އެމްޑީޕީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަލްހާން އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވި އިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެންބަރަކީ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ. އަލްހާން ވިދާޅުވީ އޭނަ އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އަލްހާން ކުރިން ފޭދޫގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އޭނަ ނުކުންނަވަން ނިންމެވި އިރު، އަލްހާންގެ ހިއްސާ އޮންނަ "ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންސް" އިން ޕޮންޒީ ސްކީމެއް ހިންގި މައްސަލައިގައި އޭނަ އާއި އާއިލީގެ އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި މަހުގެ 23 ގައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!