ޚަބަރު

ފަތުވެރިކަމުގެ ބަނޑަށް ހަންޖަރު ޖަހައި ރާއްޖޭގެ ނަން ކިލަނބުކޮށްލައިފި: ޝާހިދު

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު/ފޮޓޯ: ދެން

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ކުޑައިމީސްކޮށް ރާއްޖޭގެ ނަން މި ސަރުކާރުން ކިލަނބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ކުރި ޕޯސްޓުތަކަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ތިން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖެއިން މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ހެދި ދޮގުތަކާއި އޮޅުވާލުންތައް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ ސޮއްސާލަމުން މިދަނީ ކަނު އަނދިރި ވަޅުގަޑެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށާއި އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރި ގައުމު ކަަމަށްވާ އިންޑިއާއާ 'ޖައްސާލައި' ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކިލަނބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރަން ބިސް އަޅާ ކުކުޅޭ ކިޔަމުން އައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުޅި ސިނާއަތު ބަނޑަށް ހަންޖަރެއް ޖެހުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު އަމަލު އެ ކުރެއްވީ

މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ''ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ'' ޝިޔާރަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިވަންތަކަމަކީ ވަކި ގައުމެއް ތަފާތުނުކޮށް ހުރިހާ ގައުމަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު މި ހިސާބަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. ބޭރުގެ ގައުމުތަކައި އެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް އިހުތިރާމްކުޑަ ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި އިންޑިއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

''މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބުވެ އަރަބުވެގެން މިދަނީ'' ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރި 4000 ފުލެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުން ލަސްވާތީވެ ޝާހިދު ވަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރަން ފެށޭނީ އޭސީސީން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ނިމުމުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއްޔެ ބުނެފައެވެ.

''މި ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ހަވާލުކޮށްލާނަމެ ރައީސް ވިދާޅުވި، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތިޔަކަންވާކަށް ނެތޭ" ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގޯތިތައް ހަވާލުކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދޭވޭނީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އިންތިހާބުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. އައުޓް

  ޝާހިދަކީ އެއީ އިންޑިއާ މީހެއްގެ ނުވަތު ބުރު އެއްޗެކޭ އޭނާ ބަލާ ބެލުމަށް ވެސް ހީވަނީ އޭނާ އަކީ އިންޑިއާ މީހެއްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ނޫންތޭ އިންޑިއާ އައުޓް ޝާހިދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ދަ ޑިމޮކްރެޓުން އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް

 2. ކާށިހޮވާ

  ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެގެންނޭ ހިންނަވަރު އިބޫގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީ އިންޑިއާގެ މަގުމަތީގައި ގުއި ނުހުންނަ ކަމަށް ހަމައެކަނި ގަބޫލުކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުން އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ހިންނަވަރޭ އެކަނިއޭ މުޅި ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރެއޭ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަގުމައްޗަށް ފަހަރުވާލާ ބައެއް ކަން އިންޑިއާ އަށް ވާދަނުކުރެވޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާއި އެކަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ އިން ހަނދާން ނައްތާލަން އިންޑިއާ އިން ހިލަނުދިނުމުން ހިލަނުލިބޭތޯ ނޫން ލިބޭދޯ ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ކްއޭއްް ކްއޭއް ހިންނަވަރޭ ދަމަސްކައްކާ ރަރަރާ ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ކްއޯއް ކްއޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އިންޑިއާ މަހަށް މަހަށް މަހަށްދޭބަލަ މޯދީ ގާތު ބުނޭ އޭނާ މުންޑު އަދެގެން ކާށިހޮވަންދާށޭ މޯދީ ކާށިހޮވާ ކާށިހޮވާ ކާށިހޮވާދޯ…

 3. ރަރަރާ

  އެމްޑީޕީން އުޅުނޭ އެމެންގެ ކަނޑުކޮސް ވެރިކަމުގައި ކަންކުރި ގޮތަށް އެމެން ކަންކޮށް ރާއްޖޭގައި އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކިޔެވި ހުރިހާ ކުދިން އޯލެވެލް ގައި ޔޫ ސެޓް ގެނައުމުން އެމެން އެކަމުގައި އުފާކޮށް ހަދާ އިންޑިއާ ލަންކާ އެންމެނަށް ރާއްޖޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ވަޒީފާ ތައް އެމެން ދިން ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމާއި ރައީސް ޔާންޓޭ ޕީއެންއެފް ހަދައިގެން ދުރުގައި ހުރުމުން އެމެން ބޭނުންގޮތެއް ހެދޭނެ ކަމަށް ހީކުރިއޭ ނުވާނެއޭ ތިޔާ ކަމެއް ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 4. ކްއޯއް

  ޗޯރުއިބޫ ފެއިލްވެއްޖެ ޗޯރޭ ޗޯރޭ ޗޯރޭ އަށް ފަންޑް ކުރި ބޮޑުގޮހޮޑާ މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ސައިޒުން ކަނޑާތިރި ކޮށްލާ އެއޮށް ބޮޑު އިންޑިއާ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކޮށްލީ މަމެން ޕިންކީންގެ އެތެރެ ގޯތި ތެރޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާލިއު ނުވާ ކުޑަތިން ކުދިންނޭ ދެން ކޮބާ އަދި މަމެން ޕިންކީންގެ ގޯތީގެ ބޭރު ފެންޑާ ގައި ތިބި ފަހުލަވާނުން އެއްޗެކޭ ބުނުމުން އިންޑިއާ ބޮޑުން ތައް އިށީނދެގެން ތިބި ގޮނޑިއަށް ފަހަރުވާ ލެވޭނެ ނޫންތޭ ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ކްއޯއް ކްއޯއް

 5. ރަރަރާ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އުތުރު ތިލަފުށީގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބަހައްޓާފައިވާ ނިއުކް ބަރުހަތިޔާރު ނަގާ ކާށިދޫ ކަނޑަށް ފައްތާށޭ އިންޑިއާ ހެލިކޮޕްޓަރު ތަކަށް އަޅާ ތެޔޮ އެމެއެންޑީއެފް އިން ނުދޭށޭ އިންޑިއާ ޕައިލެޓުންނަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ މަހަކު ޚަރަދުކުރާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުނުކުރާށޭ އަދި ހައިޑްރޮގްރަފިކް ޗާރޓް ގަންނަން މަހަކު 500 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާ އަށް ނުދޭށޭ ރަރަރާ ރަރަރާ ކްއޯއް ކްއޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 6. ފެންނާނެއޭ

  ޗައިނާ އަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި އޮތް އެއްވަނަ އިގްތިސާދަކީ އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އިގްތިސާދެއް ނޫނޭ ސަބަބަކީ އެމެރިކާ އެވަނީ 300 ޓްރިލިއަނުން ދަރާފައޭ ޗައިނާ އަކީ ދަރާފައި ނެތް ގައުމެކޭ ޗައިނާ އަކީ އެއީ އައިއެމްއެފް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކަށް ނުވަދެވޭ ގައުމަކަށް ވުމުން ޗައިނާގެ އިގްތިސާދުގެ ހަގީގަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔެ އަށް ނޭގެއޭ އެކަމަކު ޗައިނާގެ އިގްތިދސާދު މިއަދު އެވަނީ އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައޭ މިއަހަރު ނިމޭއިރު އެކަން ފެންނާނެއޭ އެމެރިކާ ދަނީ ދަށަށޭ…

 7. ޒިންދާބާދު

  ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ ޗައިނާ ޒިންދާބާދު އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ މަހަށްދޭބަލަ

 8. ކުރާށޭ

  ޗައިނާ އެއީ ތެދުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރަމުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް އެހީވަމުންދާ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮމޯޑިޓީސް ބާޒާރު ދުވަހަށް ވުރެން ދުަވަހަށް އަގު އުފުލެމުން ގޮސް ފިޔާ ކިލޯއެއް ރަނުގެ އަގަށް ވިއްކަން ޖެހެނީ އެއީ އިންޑިއާ އަށް ބަރޯސާވާތީ ސަރުކާރުން ވިސްނާށޭ ކަމުގައި ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާ ގައުމަކުން ވިޔާފާރި ކުރަން ނުޖެހޭނެއޭ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް ބިލިއަން ޑޮލަރ ކުންފުންނަކަށްވީ ރާއްޖޭން ވިޔާފާރިކޮށްގެންނޭ އެމެން ބޮއިކޮޓްކުރާށޭ ރާއްޖޭން އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް ބޮއިކޮޓްކުރޭ ސަރުކާރުން އެމެން ކަސްޓަމަށް ގެންނަ މުދާ ޑެމެރޭޖް ނުވަނީސް ނެރެނުދޭށޭ އެމެންނަށް ޖެއްސުން ކުރާށޭ އާސަންދަ އަގުބޮޑަށް ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ

 9. ސީލަބަލަ

  އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އިންޑިއާ އައުޓް ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ

 10. މަހަށްދޭބަލަ

  ރައީސް ޝީ ޒިންދާބާދު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ އަށް މަމެންގެ މާލެ އަށް ފުރަމާނަ ދަތުރު ފުޅެއް ކުރަން ދައުވަތުދެމޭ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެދުވަހަކު އަތުރާނީ ރަތްދޫލައިގެ ބަދަލުގައި ރަންދޫލައޭ މީ އިންޑިއާ އެއް ނޫނޭ މީ ދިވެހިންނޭ މަމެން އިންޑިއާ އަށް ދައްކާލާނަމޭ ތަމެން ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާއިރު އިންޑިއާ ކިތައް މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ގައި އެބަތިބިތޭ ޚާއްސަކޮށް ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަމެން އެމެން ކައްކާލާނަމޭ ތަމެން މޯދީ ބަލަންހުންނާތި ވާނުވާ އިނގޭތޭ މޯދީ އަދި އެމްޑީޕީގައި ވެސް ނުހުންނާނެ މަމެންނަށް އިނގޭވަރަށް ދުނިޔޭގެ އާޓްފާޓު އަދި ކުރިއަށް ވިސްނަން އިނގޭނެ މީހުން ހުވައޭ ނުތިބޭނެއޭ މަމެން މިފަހަރު ރާވާ ރޭވުމުން އިންޑިއާ އެކަނި ނޫން ލަންކާ ވެސް ނަގާ އެއްލާލާނަމޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ އެއް ހިއްސު މަދު ކަނޑުކޮހެކޭ އެއީ އާރުކޭ އެކޭ އާރުކޭ އިންނަށް އިނގޭނެ ކަންކަމެއް ނުހުންނާނެއޭ މިފަހަރު މަމެން ޖައްސާނަމޭ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ވަޒީފާ ނުލިބޭނެ ގޮތް އަދި އޭގެ ތެރެއަށް ލަންކާ ވެސް ވަދެގެން ދާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ގައި މުޒާހަރާ ތައް ލާރޖް ސްކޭލް ގައި ކޮށް މޯދީ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލެވޭވަރު ކުރުމޭ ތަމެން އެމްޑީޕީ އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހަރާމްކޯރު ބަކަން ހުންނާތި މިނޫން ގޮތެއް ވޭތޯ ތަމެން ބަލާތި މިކަން މިގޮތަށް ދާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަދި އެއް ހިއްސު މަދު ހިންނަވަރޭ ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން މަމެން ޕިންކީން ގާތު މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ…

 11. ކީޕްމީސޭފް

  ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ހެޔޮހިތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޮލުގައި ފިރުމާލާ މަމެން ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭން ޗައިނާ އިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތުން ހޮވާފައިވާ ހާކިމާ ގާތު ވިދާޅުވުން އެއީ ދެން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު ސީދާ ޗައިނާގެ އާގުބޯޓް ފަހަރު އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިންހް ކޮމްޕެނީ އާއި ގުޅިގެން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ އޫމް އޫމް އޫމް އޫމް ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ކްލޯސްޑް ސޭފް އެން ސައުންޑް ކީޕް މީ އިން ދަ ވޯރމްތް އޮފް ޔުއަރ ލަވް ވެން ޔޫ ކެއަރ އޮފް އަސް ޓޭކް ދިސް ޓައިމް އެން ސްޓޭ ވިދް އަސް ކީޕް މީ ސޭފް ސޭފް އެން ސައުންޑް ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ސޭފް ސޭފް އެން ސައުންޑް ކީޕް މީ ސޭފް ވީ ނީޑް ލައިޓް އައި ނީޑް ލަވް އައި ނީޑް ލަވް އައި ނީޑް ލަވް އައި ނީޑް ލަވް ހޯލްޑްމީ ހޯލްޑް މީ ހޯލްމީ..

 12. ގިވްއިން

  ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއިން ކާބޯތަކެތި ހައްދަން ޗައިނާ އިން އެހީވާން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަ ޖަޕާނުން ކުރިފަދަ ކަނޑުކޮސް ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެކަން ނުވާނެއޭ ރާއްޖެތެރޭގައި އުޅޭ ދަނޑުވެރިން ލައްވާ އެއީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ ބަދަލުގައި ގާފަރު ފަޅު ހިއްކާލާ އެފަޅު އެއްކޮށް ކުއްޔަށްދޭންވީ ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރަށް އަހަރަކު 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުއްޔެއް 100 އަހަރުން ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނާންނަ އުސޫލުން ޗައިނާ އަށް އެއިރުން ޗައިނާ އިން އެފަޅު ހިއްކާ އެތަނުގައި ޗައިނާއިން އެކަން ކުރާނެއޭ އެނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ނުއުފުއްދޭނެއޭ ވާރޓިކަލް ފާރމިންގް ގައޭ މިކަންކުރެވޭނީ މިކަން ކުރަން ޗައިނާ އަށް ފުރުސަތު މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ދޭށޭ އަދި ދައުލަތަށް ވެސް ފައިދާވާނެއޭ ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުން އެއިރުން ޗައިނާއިން ތަކެތި ގަންނަން ލިބޭ އަގުގައި ރާއްޖޭން އެތަކެތި ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންްޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 13. ވިސްނާށޭ

  ޗައިނާ އިން މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް 25 މިލިއަން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ޓަކައި ޗައިނާ އާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށާށޭ އެމްއެމްޕީއާރުސީން މިއަންނަ މަހު ސްޕެއިން އަށް ދާން އޮތް ދަތުރު ބާތިލް ކުރާށޭ އެ ދަތުރު ޗައިނާ އަށް ބަދަލުކުރާށޭ އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި 5 އަހަރު އެތަނުގެ ބަޖެޓް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނީ މުޅި ޗައިނާގެ ހުރިހާ ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރާށޭ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ޔޫރަޕްގެ އިގްތިސާދު ދަނީ ދަށަށް ދާނީވެސް ދަށަށް ބަނގުރޫޓް ވުން އިއުލާންކުރާނެއޭ މިކަމާއި މެދު މިސަރުކާރުން ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ ވިސްނާށޭ

 14. ނުނިމޭނެއޭ

  މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރު ޗައިނާ އަށް ކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ފާލެއް ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ މަމެން ވަރަށް އުފާވެއޭ އެކަމާއި މެދު ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދައިގެން މާލެ އާއި ވިލގިލި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅަންވީއޭ ހިލޭ އެކަންކުރަންވީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ އަށް ދައްކާލަން ވެސްޓްޕާރކް ގާތުންކަނޑުން 1 ހެކްޓަރުގެ ބިން މާލޭން ހިއްކާލާ އަދި ވިލިގިލި ފެރީހާބަރ ބޭސިންގް އިރުން އެއް ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކާލާ އެތަންތަން އެއީ ބްރިޖް ލޭންޑިންގް ކަމަށްބަލާ އެބްރިޖް އަޅާށޭ އެއިރުން އިންޑިއާ އާލާތުން ލަދުން ވެސް ބޯ ދިއްކޮށްލަން ނުކެރޭނެއޭ މަމެންނަށް ހުވައޭ އިންޑިއާ އަށް އެމެން އެއަޅާ ބްރިޖް ނުނިމޭނެ ކަން އަދި 10 އަހަރުވިއަސް ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ ނުނިމޭނެއޭ

 15. ސައުންޑް

  ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ޝީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެގައުމުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ނައިސް އެގައުމުގެ އެކި މަންޒިލް ތަކަށް ދާން ވިދާޅުނުވާނެއޭ އަދި އެގޮތަށް އިޝްތިހާރުވެސް ނުކުރާނެއޭ ޗަައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރަން ނުގޮވާނެއޭ މީޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެދެކެ ހަގީގީ ލޯބިވާ ގައުމެއްގެ މަގާމް ލިބުމަކީ ޗައިނާ ގެ ރައީސް ޝީ އަކީ މަމެންގެ ހިތުވިންދޭ އޫމް އޫމް ޗައިނާ ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ކްލޯޒް ސޭފް އެން ސައުންޑް ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ކްލޯޒް ސޭފް އެން ސައުންޑް…

 16. ގިވްއިން

  ޗައިނާ ޒިންދާބާދު ޗައިނާ ރައީސް ޝީ ޒިންދާބާދު މުޅިން މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާވާ ކަމެކޭ ޗައިނާގެ އެހީގައި މިފަހަރ މާލޭގައި ވިޔާފާރި ކުރާ ހުރިހާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 1 ހެކްޓަރުގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް 100 އަހަރަށް ކުޑަކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 4 އަަދި 5 ހިއްކަންވީއޭ އެއިރުން ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮވެ ޓެކްސް %3 އަށް ކުޑަކުރެވޭނީ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ…

 17. ދޭޑޯންޓް

  ރައީސް ޝީ ގެ ވާހަކަތައް އަޑު އިވުމުން ލޮލުން ‘ކަރުނަ ހިލޭ ވަރުވޭ’ ކަމަށް ވުން އެގިގެންދަނީ ހަގީގަތުގައި ޗައިނާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އަދި ދިވެހިންނަށް ދެރަގޮތެއް ވާން ދުވަހަކު ވެސް ނޭދޭނެ ކަން އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބޮއިކޮޓް ކުރަން ދުވަހަކު ވެސް ނުގޮވާނޭ ކަން އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރިޔާ ކަމަށް އިންޑިއާ ހެދިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދާ އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް އެމެން އޮންނަ ހަސަދަވެރިކަން ފަޅައިގެން ބޭރަށް ނިކުތީއޭ އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް އެމްޑީޕީ ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޮން ލޫޓީންގް ސްޓޭޓް ފަންޑް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އަރާ ފުންމައިގެން އެސްއެސް މޭޒުމައްޗަށް އަރާ އަރާ އަރާ އަރާ އާއްހާއް އާއްހާއް އޯއް ހޯއް ހޯއްހޯއް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށަލާ….

 18. ދޭޑޯންޓް

  ޗައިނާ ޗައިނާ ޗައިނާ ޗައިނާ އަކީ މަމެން ދިވެހިންގެ ހިތުގެ ވިންދޭ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ މަމެން ދިވެހިން ދެކެ އަދި ޚާއްސަކޮށް މަމެން ޕިންކީން މަރުދީގެން ގެނައިވެރިކަން ދިފާއުކޮށްދޭން ކުރިއަށް ނިކުމެ އެކަން މަމެން ޕިންކީންނަށް ކޮށްދިނުން ހާއް އެމްޑީޕީ ވަގުންނަށް އެކަން ކެތް ނުކުރެވޭނެއޭ އިންޑިއާގެ ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ވައްކަން ނުކުރެވޭނެ ކަން އެމެމްނަށް ޔަގީންވަނީއޭ މަމެންނަށް އިނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭބައެއްނޫނޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހޯއް ހޯއް ހޯއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް،،،،

 19. ޔަގީނޭ

  ޗައިނާ އަކީ ތެދުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެެރެ މުނާފިގު އުސޫލު ތައް ދޫކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވާ ހަމަ އެކަނި ގައުމޭ ބުނުން އެެއީ އެހެން ގައުމު ތަކަށް ބޭއިންސާފެއް ނޫނޭ ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި އަޅާދީފައިވާ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ބޮޑުފާލަން އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުން ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ އެމެން އަމިއްލަ އަށް ހިނގާލަން ފުރުސަތު ލިބުމޭ ރަސްމާލޭގައި 30 ހާސް ފްލެޓްސް އިމާރާތް ކޮށްދޭން ޗައިނާއިން އެއްބަސްވުން މީ އެހެން ގައުމު ތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެެއް ނޫނޭ ޗައިނާ އަށް އެކަނި މިކަންވާނީ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ..

 20. ވިސްނާށޭ

  ޗައިނާގެ ރައީސް އަސަރާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޗައިނާއިން ހެޔޮހިތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިމީހާ ވިދާޅުވި ކަމެއް އެވިދާޅުވި ގޮތަށް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން އެއީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިވައުދުފުޅެކޭ ޗައިނާގެ ރައީސް ދެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން މިކަން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުތައް ހއިްކާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލުންނޭ އެއިރުންނޭ ދަރަނި ފިލައިގެން ދާނީ މިކަން ވިސްނާށޭ

 21. ދޭންވީއޭ

  ޗައިނާގެ އެހީގައި އެބަޖެހޭ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަވަހަށް ފަށަން އެގޮތުން ބަލާއިރު ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ އިރުން އޮތް ހާބަރ ބޭސިން ހިއްކާލާ އެ ބޭސިންގެ ހުޅަނގުން އޮތް ކަނޑު ބްރިޖުން ފެށިގެން ޙުޅަނގަށް 500 މީޓަރު ދުރުގައި ބޮޑުހިލަ ތޮއްޓެއް ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން ޖަހާ އެތަނުގައި ހަދަންވީއޭ އެއާރޕޯރޓްގެ ބަނދަރު އަދި ހުރިހާ ރިސޯރޓް ތަކުގެ މާލެ އޮފީސް ހަދަން ހިއްކާ ބިމުގައި 150 ބުރީގެ އިމާރާތް ތައް ހަދާ ކުޑައަގުގައި ކުއްޔަށްދޭންވީއޭ

 22. ގިވްއިން

  ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކުރަން އެންމެ ގާތް އަަވަށްޓެރިއާ ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ ބަޔަކު މިއަދު ފޫގަޅާފައި އެކަން ކުރުމުން އެމެންގެ ހަގީގަތް މިއަދު މިދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހާވަވަމުންނޭ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަށް އަންނަ ލޮޅުން ތައް ކުޑަ ކުުރުމަށް ޓަކައި ޗައިނާއިން މަހަކު 2 މިލިއަން ފަުތުރުވެރިން ގެނެވޭތޯ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 23. ޖެހޭނެއޭ

  ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ވާން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނާ އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅާ އަވަހަށް ތަންފީޒީ މަރުހަލާ ފަށަން ޖެހޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މޮޑެލް ޗައިނާ ކުރިއެރި ގޮަތަށް ބަދަލު ކުރަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މޮޑެލް ބަދަލުކުރަންވީ 1. ޓޫރިޒަމް 2. ރިއަލް އެސްޓޭޓް 3. ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޭބްލްޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ކެޕޭސިޓީ އެން ސަޕްލައި ޗެއިން 4.ވާރޓިކަލް ފާރމިންގް. މި 4 ބައި ހިމެނޭނެ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ އެނޫންނަމަ މިގައުމުގެ އިގްތިސާދު ޑައުންޓާރން އަކަށް އައުމުން ދެން އެ އަނބުރާ ނުނެގޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ..

 24. ދަންނާތި

  ޗައިނާެގެ ބެލްޓް އެން ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް އެއީ މިހާރު ގްލޯބަލައިޒްޑް އިނީޝިއޭޓިވް އެއީ އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕް އަށް ވެސް ކާމިޔާބު ނުވިކަމެއް ޗައިނާ އިން އެދަނީ ކާމިޔާބު ކުރަމުންނޭ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭން ފެންނަން އެހެރީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް އެއީ ކާމިޔާބު މަޝްރޫއު އެއް ދެން އޮތީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ރާ ވަންދޫގައި ހަދަންފެށި ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމް ހަދާތާ 25 އަހަރުވީއޭ އަދިވެސް ނުނިމެއޭ ހުޅަނގުގެ ސިޔާސަތު ތައް ދަނީ ފެއިލް ވަމުންނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހަދަނީ ދޮގޭ އޭނާ އަކީ އިގްތިސާދުގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ އެއީ ކިޔަވައިގެން ހުރި ރުނޑިކާޅެއް ނޫނޭ ޑިޕްލޮމާ ގަނޑެކޭ އެރުނޑި ކާޅު ނެގީ ޑިގްރީ ގަނޑެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ އެރުނޑި ކާޅު ރިނަވަބްލް އެނަރޖީއޭ ކިޔާ އަނގަ ގަޅާއިރު އެރުނޑި ކާޅަށް އޭގެ ބޭސިކް ވެސް ނޭގޭނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ އެއީ މިގައުމަށް އުފަންވި އަބޫޖަހުލޭ އޭނާ އަކީ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ގައްދާރެކޭ މިކަން ދަންނާށޭ ރައްޔިތުން ދަންނާށޭ…