ޚަބަރު

ކަރަންޓު މައްސަލައާ ހެދި ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންތަކެއް - ފޮޓޯ: ދެން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައާ އެކު ބައެއް ފްލައިޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބުރޫ އަރައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

''ފިސް.ކޮމް'' އިން ދައްކާ ގޮތުން މިއަދު މެންދުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކުން މާލެއަށް އަންނަ އޮތް ހަތަރު ފްލައިޓެއް ވަނީ ޑިލޭވެފައެވެ. ޑިލޭވީ ގިނަ ފްލައިޓްތަކަކީ ދޭކައި ފަހެއް ޖެހުމާއި ދެމެދު ފުރަން/އަންނަ ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓްތަކެެވެ.

ޑިލޭވި ފްލައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވިއަަންގެ ފަސް ފްލައިޓެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓްތަކެއްވެސް ވަނީ ޑިލޭވެފައެވެ.

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއައިއޭއިން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!