ޚަބަރު

މޮސްޓާ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު އަޝްރަފަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ހދ. އަތޮޅު ކެމްޕޭނު ޒޯނުގެ ލީޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ޝަކީލްއެވެ.

މިރޭ 'އެކްސް' ގައި ކުރެއްވީ ޕޯސްޓެއްގައި ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ބަލައިގަނެ މޮސްޓާ ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދުކޮށް ކެމްޕޭނާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއިދުކޮށްފައިވާއިރު، އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މޮސްޓާ އިސްކޮށް އުޅެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕޭނުގައި ހަރަކާތްތެރިވިޔަސް މޮސްޓާ، މި ފަސް އަހަރުގައި މަޖިލީހުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރީ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެ ދާއިރާއަކީ އަބަދުވެސް ޕީޕީއެމަށް ބޮޑު ތާއިިދެއް އޮންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އަލީ އަބްދުއްރަހްމާން ވާދަކުރާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރަނީ ހުސެއިން ޝަހުދީއެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން މުހައްމަދު ރަޝީދު (ރަޝީދުބެ) ވެސް ވާދަކުރެއެެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!