ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް ރަޙުމަތްތެރިއަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު އިންޑިއާ އޮވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވިޔަސް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަހަރަކު ރަޙުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ އިން ވަނީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައެވެ. އެލޯނު ދިނުމުން ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިލޯނާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނީ، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަރިހުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ދެންނެވުމުން އެޤައުމުން ހަމަޖައްސައިދިން މާލީ އިންތިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކު (އެމްއެމްއޭ) އިން ވަނީ އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް (ރިޒާވް ބޭންކު އޮފް އިންޑިއާ) އާއެކު ހަދާފައިވާ ކަރަންސީ ސްވޮޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ނަގައިފަ އެވެ. މިއީ ވެސް ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!