މުނިފޫހިފިލުވުން

ސަލްމާންގެ ޝައުޤު ފިޓްނަސް އަށް: އާ ޖިމެއް ހުޅުވައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން އަކީ، ކަމަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށް ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭ ތަރިއެއްކަން އެންމެން ވެސް ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ސަލްމާން ޚާން އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިވެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސެއް އޮތުމުގެ އިތުރުން އޭނާ ބައެއް ރިއަލިޓީ ޝޯތައް ވެސް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުންނެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ސަލްމާން ޚާން ގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިފައި ވަނީ ފިޓްނަސް އަށެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ބެންގަލޫރުގައި އާ ޖިމެއް ހުޅުވާފައެވެ.

މުޅިން އާ ޖިމެއް ހުޅުވިކަން އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ހާމަ ކުރަމުން ސަލްމާން ޚާން ބުނީ، އެޖިމް ހުޅުވާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން، ސިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއެކު ކަމަށެވެ.

ސަލްމާން ޚާން އާ ޖިމެއް ހުޅުވާފައި މިވަނީ، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޖިމްތައް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޖިމްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިން ފަހުންނެވެ.

ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، "ސުލްތާން"، "ދަބަންގް" އަދި "އެކް ތާ ޓައިގަރ" ފަދަ ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސަލްމާން ޚާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ، ފިލްމު "ރާދޭ" އިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!