ޚަބަރު

ޤާސިމްގެ ހަގު އަނތްބަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން ނުލިބި ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާ: ޖާބިރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން ރާނިޔާ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން ނުލިބި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިސް ޖަލްސާ ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަލަށް ހޮވި ވަޑައިގެންނެވި އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) އަށް ޖާބިރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. ނަސީމް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުން އުފާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޖާބިރު ވަނީ ނަސީމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ކަަމަށް ވެސް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

"ކިރިޔާ ސަލާމަތްވީ، ގާސިމްގެ ހަގު އަނތްބަށް ވަޒީރުކަން ނުލިބި" ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓަކަށް އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމުން އެ ޕާޓީން މިހާތަނަށް އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!