ޚަބަރު

ޝަހިންދާ ފޮރުވައިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުން: އަދުރޭ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެންގެ ފައުންޑަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ފޮރުވައިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުންކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޭ ބޭއްވި އިންތިގާލީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކުލަވާލި ބިލަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ ފޯރަމުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީއެން ޝަހިންދާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އަދުރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވާފައިވާ ބިރުވެރި އިންޒާރެއް ކަމަށެވެ.

"ޝަހިންދާ އަކީ މި ސަރުކާރުގެ ލާދީނީ އެޖެންޑާ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިންކަމެއް. އަދި ޝަހިންދާ ފޮރުވައިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުންކަން އިތުރަށް ޔަގީން ކޮށްދިން ހެއްކެއް" އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!