ޚަބަރު

މަސްދޯނި ހައިޖެކްކުރި މައްސަލަ: އިތުރު 7 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި، ޖުމްލަ 16 މީހުންގެ ތެރެއިން 9 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ލ. ވަޑިނޮޅު ކައިރީ އެން ހިފަން އުޅެނިކޮށް ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު "ފަސްކުރި" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްދޯންޏަށް ބަޔަކު އެރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރެއިން ފެށިގެން މިއަދު މެންދުރާ ހަމައަށް އިތުރު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަސް ދޯންޏަށް އަރާ ދޯނި ހައިޖެކް ކުރި މައްސަލައިގައި މިހާރު ޖުމްލަ 16 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ފަސްކުރި" ދޯންޏަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލ.ގަމު މީހަކު ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް 7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވިއްކާފައިވާ ދޯންޏެކެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ދޯނީ ވިއްކި މީހާ ބުނެފައިވަނީ ލ. އަތޮޅަށް ދޯނި ވަނުމުން ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ދޯންޏަށް އަރައި، ދޯންޏާއި ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނި ހައިޖެކް ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ވަނީ އެވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފައެވެ. ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ބުނީ ގާތްގަޑަކަށް 30 މީހުންގެ ބޮޑު ގްރޫޕަކުން ދޯންޏަށް އެރީ ތޫނު ހަތިޔާރާއި އެކު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބިރުވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ އިދުރީސް ހުސެއިން ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާއި ދޯނި ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ވެސް ނެރެފައެވެ. މި އަމުރު ރައްދު ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!