ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި

ރ.އުނގޫފާރުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށްލާފައި އޮތުން، މިއަދު އުވާލައިފިއެވެ.

"ދެން" އަށް މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވަމުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލު ރައީސް ޢަބްދުއްނާސިރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ، އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތުން ނެގީ މިއަދު ހަވީރު 3:59 ގައި ކަމަށެވެ.

ޢަބްދުއްނާސިރު ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގާފައި މިވަނީ، ފައްސި މީހާއާއި ގުޅިގެން އެރަށުން ނެގި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ވެސް ނައްސިވުމުންނާއި، ފައްސިވީ މީހާ ވެސް ދެވަނަ ޓެސްޓެއް ހެދުމުން ނަތީޖާ ނައްސި ކަަމަށް ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީ ގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

އުނގޫފާރުން ކޮވިޑަށް މީހަކު ފައްސި ވެފައި ވަނީ މިމަހުގެ 26 ގައެވެ. ފައްސިވީ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލެއް ކަމަށްވުމުންނާއި، އެރަށަކީ އެހެން ރަށްތަކުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ރަށަކަށް ވާތީ، އެރޭ ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!