ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 17 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު(އެޗްއީއޯސީ) އިން މިއަދު ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ ރިސޯޓުން ނެގި 20 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 17 ސާމްޕަލް އެއް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހައި ރިސްކު މީހުން ތިބުމާއެކު މި ފަރާތްތައް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި ވެސް އެ ސެންޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަމަށާއި އިތުރު ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓީމެއް މިވަގުތު އަންނަނީ އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

އެރަށުން ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ރަށަށް އަރައި ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އްޔެ ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަށް ގެންދިޔަ މީހަކު، ނިޔާވި ފަހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަން އެނގިފައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި 38 ވަނަ މީހާގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 

 

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!