ޚަބަރު

ފެތުރެމުން ދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް، މުވައްޒަފުންގެ ބޭސް ފަރުވާގައި އިހުމާލެއް ނުވަން: ކަނޑިންމަ

ދ. އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން ނިޔާވި މީހާގެ ބޭސްފަރުވާއާމެދު އިހުމާލުވި ކަމަށްބުނެ ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތައް އެރިސޯޓުން މިއަދު ދޮގު ކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އާދަމް ނަސީރު (60އ.) އެވެ. ނަސީމު ނިޔާވީ ބަލިވެ އުޅޭތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ފަރުވާ އަށް އާއިލާގެ ގާތަށް ފޮނުވައިދޭން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް އެކަން ރިސޯޓުން ހަމަޖައްސައިނުދީ ލަސްކުރި ކަމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ނަސީރު ކޮވިޑަށް ފައްސިކަން އެނގުނީ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވި ފަހުން ހެދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުންނެވެ. ޓެސްޓްކުރީ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ވެސް ހުރުމުންނެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" އަށް އެރިސޯޓުގެ އިސް ބޭފުޅަކު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފަށް ފަރުވާދިނުމާއި އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބޭސްފަރުވާގައި ވެސް ފަރުވާ ކުޑަވުމެއް އަދި އިހުމާލެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނަސީރުގެ ހާލު ދެރަވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބުނުމާ އެކު އޭނާ ކުޑަހުވަދުއަށް ފޮނުވީ ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރާއި އެތަނުގެ އިސް ބޭފުޅަކާ އެކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިނެޓް ތެރޭގައި ކަމަށާއި ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ކްލިނިކަކީ ފަރުވާދޭން ފުރިހަމަ އަދި އެކަށީގެންވާ ލެބޯޓްރީއެއް ވެސް ހުރި ތަނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

"ހުން އައިސްފައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ނުކުރުން އެއީ މިސްޓޭކެއް. އެކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، އެކަމަކު ފަރުވާގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން، މިތަނުން އެއްވެސް މީހަކަށް މެޑިކަލް އެކްސެސް ދޭން ނުޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނެތް" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!