ޚަބަރު

މަރުވި ބިދޭސީމީހާ އިއްޔެ މޫދަށް އެރުނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ސީސީޓީވީން ދައްކައިފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އިއްޔެ ހެނދުނު މާލޭ ފަޅުތެރޭ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ބިދޭސީމީހާ، މޫދަށް އެރުނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 58 އަހަރުގެ އިނގިރޭސިވިލާތު ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މޫދުން ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 9:43 ހާއިރެވެ.

އެމީހާގެ މަރާއި ބެހޭގޮތުން އެކި ވާހަކަ މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މަރާލާފައި ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެމީހާ އިއްޔެ އެސަރަޙައްދަށް ގޮސް މޫދަށް އެރޭ މަންޒަރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ މޫދަށް އެރިފައިވަނީ 9:29 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތިގެން ފެނުން މައްޗަށް އޭނާ އެރީ އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!