ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ކޮޅުފުށި މޮނިޓަރިންއަށް

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

މ. ކޮޅުފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައި އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބުނީ ކޮޅުފުށިން މާލެ އައި މީހަކު އޭގެ ދެ ފަހުން ކޮވިޑްގެ އަލާމަތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓް ކުރުމުން ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާތީ އެރަށް ކޭސް އިންވެސްޓިކޭޝަން ނިމެންދެން އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންއަށް ގެނެސް، ރަށަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޅުފުށި ކަރަންޓީނަށް ލާފައިވަނީ އެރަށުން މާލެއައި ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާއަކީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ދިޔަ މީހެކެވެ.

އެރަށުން މާލެ ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިކަން އެނގުނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހުއެވެ.

ކޮޅުފުށިން ފައްސި ވެފައިވަނީ އަންހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާއަކީ މާލެ އިން އެރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ވުމަށް ފަހު، ޓެސްޓު ނަތީޖާ ނައްސިވެގެން ރަށުގައި 20 ވަރަކަށް ދުވަހު ވަންދެން އުޅެފައި އެނބުރި މާލެ ދިޔަ މީހެކެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!