ޚަބަރު

ނަމާދަށް އަރާވަގުތު ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖަހަން މޭޔަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަރާވަގުތު ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހާތީ، އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަމާއަތް ގަޑީގައި، ޓެކްސީ އާއި ސައިކަލާއި އެހެނިހެން ވެހިކަލްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޖަމާއަތަށް އަރާފައި ފައިބަންދެން ވެހިކަލް ޕާކްކޮށްލާފައި ބޭއްވުމަކީ ސްޓިކަރ ޖަހާ ޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރޯދަ މަހު މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރަން މޭޔަރު ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by HDC
  1. ޝަމީމް

    އޭ މުއިއްޒު ކަލޭ މޮޔަނުގޮވާ ހުރޭ! ނަމާދަށް އަރާއިރަކު ސްޓިކާއެއް ނުޖަހާ. ދެން ކަލޭ ނަމާދަށް އަރާފަހަރަކުން މަގުހުރަސް ކޮށްފައެއްނޫން ބަހައްޓާނީ. ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް މިއރއްޗަކު ދީނީ ކާޑުކުލުމުގަ