ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކާށި ވިއްކަން ފަށައިފި، ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ މާރުކޭޓްގައި ކާށީގެ އަގު އުފުލުމުން، އިންޑިއާއިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ގެނައި ކާށި މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

އެސްޓީއޯއިން ކާށި ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، ކާށި ވިއްކަނީ ކިލޯ ކިރައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ކިލޯޢެއް ވިއްކަނީ 12 ރުފިޔާއަށެވެ. ބާޒާރުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކާށި ވިއްކަނީ ވަކިވަކިންނެވެ. މިހާރު ބާޒާރުގައި ކާއްޓެއް އުޅެނީ 15ރ. އާއި 35ރ. ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ.

މީގެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކާށި ބަސްތާއެއް ލިބެން ހުރީ 250ރ. އާއި 300ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކާށި ބަސްތާއެއް ލިބެނީ 1،600ރ. އަށެވެ.

ކަށީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ލުނބޯ ވެސް އެތެރެކޮށްފައެވެ. ލުނބޯ ކިލޯއެއް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަނީ 65 ރުފިޔާއަށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!