ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ފިލްމު ނުދައްކާނެ!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މިރޭ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހުނު ފިލްމް "މިއޯ"، ދެއްކުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޖެންޑާ މިިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ މި ޝޯ ދެން ބާއްވާނީ 08 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ގައިކަމަށެވެ.

"މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން, ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި "ގެވެށި ގުޅުން" ކާޓޫނު ސީރީސްގެ ޝޯ ފަސްކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ޝޯ ދެން ބާއްވާނީ 08 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ގައި" ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

"ގެވެށި ގުޅުން" ކާޓޫނު ސީރީސްގެ "މިޔޯ" ގެ ޝޯއެއް ބާއްވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި އާބަންކޯ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

  1. ތަރިތަށް އެޔޮއް ފައިބަނީ މަތިން..ދެން ބަލާ ތަރިތަށް