ޚަބަރު

އީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އުނައިސް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ އުނައިސް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް އުނައިސް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިއަދު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުނައިސް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ އީސީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުގައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ އުނައިސް ގުޅުނީ 15 ނޮވެމްބަރު 2005ގައެވެ.

އީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ކުރިި ހުންނެވި ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!