ޚަބަރު

ތިން ގައުމަކަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ތިން ގައުމަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަނޑައެޅުއްވި ތިން ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުހުން ދޭން ފާސްކުރީ ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބް, ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ އަސަރީގެ، ޝިއުނީ ރަޝީދު, ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ނ. ހޮޅުދޫ، އުފަންވެލި، މުހައްމަތު ތޯހާއަށެވެ.

އެ ތިން ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެތަކުގެ ސަފީރު ކަމަށް ރުހުން ދޭން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ފަޒީލް އާއި ޝިއުނީންގެ ނަން ފާސްވީ ،35 ވޯޓުންނެވެ. ތާހާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 33 ވޯޓެވެ.

އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ނުދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!