ބޭރު ދުނިޔެ

މަސްތުވެގެން މަންމައަށް އަނިޔާ ކުރާތީ، އަންހެން ކުއްޖަކު ބައްޕަ ގައިގައި ތަޅާ މަރާލައިފި

އިންޑިއާ: މަންމައަށް އަނިޔާ ކުރާތީ ބޯޕާލްގެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ، ބައްޕަގެ ގައިގައި ތަޅާ މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ މީހެއް ނޫނެވެ. ގޭގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަނީ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަމުގައި ވީއިރު ވެސް އޭނާ އަތުން ފައިސާ ހޯދައިގެން އެކުދީންގެ ބައްޕަ އަބަދު ވެސް މަސްތުވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މަސްތު ވުމަށްފަހު ކުދީންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ދިޔައީ ކުދީންގެ މަންމައަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކުދީންގެ ބައްޕަ މަރުވި ހާދިސާ ހިނގީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ދޮށީ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުއްޖާއާއި މަންމަގެ އިތުރުން އަންހެން ކުއްޖާ ތިބީ މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ. އެހެން ތިއްބާ ، ކުދީންގެ ބައްޕަ އައިސް މަންމައާ ޒުވާބުކޮށް އަނިޔާ ކުރަން ފެށުމުން ، ބައްޕަގެ އެ އަނިޔާތައް ފެނިފެނި ، ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ދަނޑިބުރިއެއް ނަގާ ބައްޕައަށް ހަމަލާ ދިނެވެ. އަދި އެ ހަމަލާތަކުގައި ބައްޕަ މަރުވި ދިޔައީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުލުހުންނަށް ގުޅީ ވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ އަމިއްލައަށް ކުށަށް އިއުތިރާފު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބޯޕާލް ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އެކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށް ، ކުޑަކުދީން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!