ޚަބަރު

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއަދު 10:49 ހާއިރު ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!