ބޭރު ދުނިޔެ

ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ހެކި ނައްތާލާނެ ގޮތް ހޯދީ ކްރައިމް ޕެޓްރޯލް ބަލައިގެން ، ނަމަވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި!

އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އިންޑިއާ: އިންޑިއާގެ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ ބައްޕަ މަރާލާ އަންދާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަހަރު މެއިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ މާތުރާގައެވެ. އެގޮތުން ބައްޕަ، މަނޯޖް މިޝްރާއާ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކުރި ޒުވާބެއް ހޫނުވެ ދަރިފުޅު ވަނީ ދަގަނޑު ބުރިއަކުން ބައްޕަގެ ބޮލަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ބައްޕަ މަރުވުމުން ދަރިފުޅު ވަނީ މަންމަގެ އެހީއާއެކު ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު ގަސްބޯ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސް އަންދާލާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ވަނީ މަނޯޖް މިޝްރާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދިމާވާ ގޮތް ނުވުމުން އަންދާލާފައިވަނީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑުކަން ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ފުލުހުންނަށް މަނޯޖް މިޝްރާގެ ހަށިގަނޑު ދެނެގަނެވޭ ގޮތްވީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހުން އޭނާ ކޮބައިތޯ މަސައްކަތް ކުރާ ވަރުން އާއިލާއަށް މަޖުބޫރުވީ ގެއްލުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓް ކުރުމަށެވެ.އަދި މަނޯޖް މިޝްރާ މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހު މުވައްޒަފަކު ވަނީ ހަށިގަނޑާއެކު ފެނުނު އައިނަކީ މަނޯޖް މިޝްރާގެ އައިނުކަން ދެނެގަނެފައެވެ. އެއަށްފަހު ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވަނީ ބައްޕަ މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި އެ ތަހުގީގުތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ދަރިފުޅު ވަނީ ހެކި ނައްތާލާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކްރައިމް ސީރީސްއެއް ކަމަށްވާ ކްރައިމް ޕެޓްރޯލްގެ 100އެއްހާ ވީޑިއޯ ބަލާފައެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ބައްޕަ މަރާލި ދަރިފުޅާއި އަދި ދަރިފުޅަށް އެހީވި މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއާއިލާގައި ދެން ހުރި އަންހެން ދަރިފުޅު ވަނީ އޭނާގެ ކާފައާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!