ޚަބަރު

ކޮވިޑް19: މާލެ ނޫން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ތަނަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މާލެ ނޫން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ތަނަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ 9:45 ހާއިރު ކަމަށް ވެސް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިޔާވި މީހާއަކީ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ބަލިވެގެން އިއްޔެ ހަވީރު ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު މީހެއް ކަމަށް ވެސް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

ނިޔާވިއިރު، އޭނާގެ ގައިގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރުމުން ސާމްޕަލް މާލެ ގެނެސް ޓެސްޓު ކުރިއިރު ކޮވިޑަށް ފައްސިކަން އެނގިފައިވަނީ މިއަދެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި 38 ވަނަ މީހާއެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާ، ފާފަ ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި. އާމީން. އަދި މިފަދަ ހިތްދަތި ވަގުތެއްގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!