ޚަބަރު

ސިދުރަތުﷲ ގެ ކަށުނަމާދު މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރި ބޭރުން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ގދ.ވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މުޙައްމަދު ސިދުރަތުﷲ (31އ.) ގެ ކަށުނަމާދު މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ސިދުރަތުﷲގެ މަރަކީ ގުދުރަތީ މަރެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވާތީ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މޯޗަރީގައި ބޭއްވިއެވެ

އައިޖީއެމްއެޗް ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ އޭނަގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 23 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވީ ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އާއި 12:00 އާ ދެމެދު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މަރުގެ އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ މީހަކު ހުރިނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ އިމަޖަންސީ ނަމްބަރު 119 ނުވަތަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިފައެވެ.

ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާންތަކެއް ހުރި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

  1. ގަޅި ނޫސްވެރިޔާ

    މިދިޔަ މަހު އޮކްޓޫބަރ 21 ވީ ހުކުރޯ. މިދިޔަ މަހު އޮކްޓޫބަރ 22 ވީ ބުރާސްފައްޗޯ