ދީން

ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲގެ ވަހީ ބަސްފުޅެވެ. މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރައެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންއުޅެންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނެވެ. އިންސާނުންގެ ނަފުސްތަކަށް އޮތް ރޫޙީ ފަރުވާއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ބަރުދަން ބޮޑު އަޅުކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ޤުރުއާން އުނގައްނައިދިނުމަކީ ވަކީން ހެޔޮކަން ބޮޑު ކަމެކެވެ. މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާންގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " (رواه البخاري)

މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާން އުނގެނި އެޤުރުއާން އުނގައްނައިދޭ މީހާއެވެ.

ފަހެ އެ ޤުރުއާނުގައި އިންސާނާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ހެޔޮކަންވެއެވެ. ހިތަށް ތަސައްލީއާއި ލައްޒަތު ލިއްބައިދެއެވެ. ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ފަރުވާކުރުން ވެއެވެ.މިހުރިހާ ކަމަކާއެކު ނަފްސްގެ ހިސާބު ދޭންޖެހޭ ދުވަހު ޤުރުއާންގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެޤުރުއާން ޝަފާޢަތްތެރިވެއެވެ. އެމީހެއްގެ ފާފަތައް ފުއްސަވަންދެނެވެ. އަޅުތަކުންނަށް މިއަށްވުރެ ވަކީން ބޮޑު އުފަލަކާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ވުމާއެކު އަހަރެމެންނަކީ ޤުރުއާން ކިޔަވާ އެފަދައިން ޢަމަލުކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. ޤުރުއާންގެ މިންވަރެއް ހިތުގައި ނެތް އިންސާނެއްގެ ހިތަކީ ފަޅުވެ މަކުނު ވާފުރާފައިވާ ފަދަ ހިތެކެވެ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ.

عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى لله عليه وسلم قال: ((إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)) [رواه الترمذي (2891) وأحمد في مسنده (7915) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في “صحيح سنن الترمذي”]

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 30 އާޔަތް ވާ ސޫރަތެއް ވެއެވެ. އެ ސޫރަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް އެމީހާގެ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖައުމަށް ދަންދެން ޝަފާޢަތްތެރިވާނެއެވެ. އެ ސޫރަތަކީ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ އެވެ.”

  1. ރައްޔިތުން

    ހުރިހާ އެންމެނެވެސް މުލްކު ސޫރަތް ހިތުން ދަސްކުރަމާ ބަހީ އަދި މުޅި ޤުރާން ވެސް ދަސްކުރެވޭތޯ ބަލަމާ ހިގާ