ޚަބަރު

އަމީނިއްޔާއިން ޕޮޒިޓިވްވި ޓީޗަރު އެއްވެސް ދަރިވަރަކާ ކޮންޓެކްޓެއް ނުވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

މުޙައްމަދު ސަނީޙް
ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުން ޕޮޒިޓިވްވި ޓީޗަރު އެއްވެސް ދަރިވަރަކާ ކޮންޓްވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެޑިކުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ތިނެއްގެ ޓީޗަރެއް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެ ސްކޫލުގެ ގިނަ ޓީޗަރުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް "ދެން" އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުޖާހިދު އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ސަން"އަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ޕޮޒިޓިވެގެން މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ޕޮޒިޓިވްވި. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީޗަރާ ކުދިންނާ ދިމާވެފައި ނުވޭ. މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަމުން ދަނީ،" މުޖާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ޓީޗަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެ ސުވާލަށް މުޖާހިދު ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ ކަމަށް އެނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!