ޚަބަރު

ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ އެ ސުކޫލުގައި ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އަދި ސުކޫލު ހުޅުވިފަހުން މި ކުއްޖާ ބަރާބަރަށް ސުކޫލަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެޗްއޯސީން ވަނީ ވިލިނގިލިން މީހަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މިހާރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ވިލިނގިލީގެ އިތުރުން ދާންދޫ އިން ވެސް ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، އެރަށް ވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިން އަށް ލެވިފައެވެ.

މި ދެރަށަކީ ވެސް އެ އަތޮޅު ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ އާ ގުޅުންހުރި ކޭސްތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!