ޚަބަރު

އަދުހަމްގެ އެދުމަށް މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު ގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތް އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 09:00 ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ އަދުހަމްގެ ވަކީލު އެދިގެން ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑްރައިވަރު ޤާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގައި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އެންމެ ފަހުން ތާވަލު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލު ކުރީއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ބުނެފައި ވަނީ ވަކީލަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި އަމިއްލައަށް ދިފާއު ވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ ޤާސިމް މަރާލި ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މައްސަލައިގައި އަވަސްނިޔާގެ ދަށުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ އިއުތިރާފް އަނބުރާ ގެނެސް ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 2019 ޑިސެމްބަރު ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  1. ދުވަހަކުވެސް މިމައްސަލަ ނުނިމޭނެ.އަދުހަމްގެ ދިފާއީ ވަކީލަށް ހޮޔޮވިސްނުންދެއްވާށި.