ޚަބަރު

މާޅޮހުން ފައްސިވި ފަތުރުވެރިންނާ ބައްދަލުވި މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ބ. މާޅޮހުން އިއްޔެ ފައްސިވި ދެ ފަތުރުވެރިންނާ ބައްދަލުވި މީހަކު އެރަށުން ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މާޅޮހުން ދެ ފަތުރުވެރިން ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށަށް އަރައި ފޭބުން ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދައި އެއްތާވި މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ.

"ޕީއެސްއެމް ނިއުސް" އިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މާޅޮސް ކޭހާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 7 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގައިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ އެންމެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލެވެ. މި މީހުންގެ އިތުރުން ވެސް އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓު ވެގެން މާޅޮހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ސާވޭލަންސް ޑޭޓާއަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައި ވަނީ މާލެއިން 78 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތަކުން 33 މީހުންނާއި، ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓުތަކުން 12 މީހެކެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް ޖުމްލަ 26،145 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ކޮވިޑް ބަލިން ފަސޭހަ ވެފައި ވަނީ ޖުމްލަ 23،482 މީހުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން 68 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!