ޚަބަރު

ކޮވިޑް19: ދިއްފުށިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ކ. ދިއްފުށިން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވީ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވީ 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ ފަހުން އެ ތަނުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 71 ވަނަ މީހާއެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ، ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މި ހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!