ޚަބަރު

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ 80% ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް ފުރި، އެޗްޕީއޭއިން އިންޒާރު ދީފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން، މާލެ ސަރަޙައްދުގެ 80% ފެސިލިޓީތައް ފުރިއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ އެންގި އެންގުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވަމުން މި އަންނަ އާ ރާޅާއެކު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މި ބައްޔަށް ފަރުވައިދޭ 80% ފެސިލިޓީތައް މިހާރު ވެސް ފުރިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ބަލިމީހުން އެޑްމިޓު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވޭ" އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިދުވަސްވަރު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 އެބަފެތުރެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވެސް 1،091 މީހުން ފައްސި ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 791 މީހުންނަކީ މިއަދު ފައްސި ވީ މީހުން ކަމަށާއި 300 މީހުންނަކީ މީގެ 48 ގަޑިއިރު ކުރިން ސާމްޕަލް ނަގައި ނަތީޖާ ލިބުނު ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!