ޚަބަރު

އައްޑުއަށް ފަހު، ރައީސް ނަޝީދު ކެމްޕޭނަށް ފުއްމުލަކަށް!

އާމިނަތު ސަޒްރާ

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައެވެ.

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު ދަނީ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިގޮތުން މިއަދުވަނީ ސ. މަރަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި މަސްވެރިންގެ ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށް އެރަށުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ނަޝީދުއާ ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

އެމަނިކުފާނުވެސް އަންނަނީ ކެމްޕޭނަށް އެކި ރަށްރަށް ދަތުރުކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ.

މިގޮތުން ރައީސް ޞާލިހް މިހާރު ގެންދަވަނީ ކެމްޕޭނަށް އަރި އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ.

  1. ކިހާ ބޮޑުކަމެއް

    ކޮން “ރައީސް” ނަޝީދެއް ހޭ؟؟ އޭނާއަށް އެ ލަގަބު އުމުރު ދުވަހަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، “ރޫހާނީ ފޭކު” ލަގަބު ދޭންވީނު!!!