ޚަބަރު

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުއްޗުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ނިންމަވައިފިކަން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އުއްޗުގެ ރިސޯޓް ޗަމްޕާ ގިރީގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ދެއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ކުރިން އުއްޗު ވަނީ "އިބޫ 23" ޖަހާފައިވާ ޖާޒީއެއް ރައީސަށް އަރުވައިފައެވެ.

ޗަމްޕާ ގިރިއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އުއްޗުއެވެ.

އެ ރޯދަވީއްލުމުގައި އުއްޗުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއްބޭފުޅާ އުއްޗުގެ ތާއީދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙަށް އޮތް ކަން ހާމަކުރެއްވިއިރު، ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދާދި ފަހުން މަންދޫބުންތަކެއް އުއްޗު ގާތަށް ފޮނުއްވިއެވެ. އޭގެ ތަފުސީލެއް ނުލިބެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި މިހާތަނަށް ހިމެނޭ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމަވާފައި ވަނީ މި އިންތިހާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށެވެ. ގާސިމްގެ ފަހަތަށް އަރާވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެ މަނިކުފާނުގެ "ފިކުރުގެ ދިރުން" ޓީމެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މިހާތަނަށް އެއްބަސްވީ އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭއެވެ.

 1. ފެލާލައިފިއޭ

  ރައީސް އިބޫ އަށް އުއްޗުގެ ތާއީދު ލިބުނު އިރު ރައީސް އިބޫ އަށް ކުރެވުނު ކަމަކީ ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށް ކޮތަޅު ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށް ރައްޔިތުން ފެލާލުމޭ ފެލާލައިފިއޭ ރައްޔިތުން ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ ފެލާލައިފިއޭ

 2. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި އަދި އުއްޗު ޒިންދާބާދު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު މާލެ ސަރަހައްދުން އެއިން ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދީގެން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  ރައިވަރެއް ކީމާ ވެރިކަން ގެއްލުނީއޭ ހިނގާ ދަމާ ދޫކޮށްދަމާ މިބަނޑު އަކިރި ވަޒީރުންގެ މަޖްލީސް ހިނގާ ދަމާ ކުނޫޒު ގޯއްޗަށް ދާން ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައި މެނުވީ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާނގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  މިވަތަންގައި މިހާރު ފުނިޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމުގައި ހިމެނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދީގެން މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލާ އެމެން އުމުރު ދުވަހު ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާދޭނީ ހަމަ އެކަނި ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އެކަމެއް ނުވިއޭ މުޅިން ވެސް ގޯތި އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީއޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ކުނޫޒަށް ނުވާނަމޭ މަމެން ވަރުބަލި މިކަން ކޮށްފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ދާން ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި އަަށް ވޯޓް ދެމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި އެއީ އެެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު އެއިން ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ހެޔޮ ހިތުން ދީގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހިކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…..

 7. ހިނގާދަމާ

  އެއްވެސް ސިޔާސީ ފިކުރެއް ނިމުން ނާންނާނެއޭ އަލީޒާހިރު އެއީ ހިސާބު އިލްމް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ނޫނޭ ގާސިމް އަންނި އެދެ ނަމްބަރު އެއީ އީކްއޭޝަން ގައި ހިމެނޭ ކޮންސްޓެންޓޭ ދެން ތިބީ މުޅިން ވެސް ވޭރިއެބްލް އިބޫ މުޅިން ވެސް ވޭރިއެބްލް ވޭރިއެބްލް އަށް ވާނެ ގޮތަކީ އީކްއޭޝަން ޑްރައިވް ކުރުމުން ކުރާ އިރު ނިއުމެރޭޓަރ އިން ޑިނޮމިނޭޓަރ ހަމަ އެއަދަދުގެ ވޭރިއެބްލް އިން ގެއްލުމުން ބާތިލްވާނެ ބާކީ ނަތީޖާ ގައި ތިބޭނީ ކޮންސްޓެންޓޭ މީއޭ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ އަކީ އެއީ ކޮންސްޓެންޓް ގައި އޮންނަ ދެ ނަންބަރޭ އެއީ ގާސިމް އާްއި އަންނިއޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. މަރިޔަމް މޫސާ

  މިއީ އުއްޗުމެން ބޭނުންގޮތެއް ހަދަން އޮތް ގައުމެއްތަ. ކޮންމެ އިންތިހާބަކަށް މަދު ފައިސާކޮޅެއް ފިލިޖަހާލާފައި އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއްގެ ޓެކުހުން ރެކެނީ. ރައްޔިތުންނޭ ހޭވެރިވޭ.

 9. ގެންދަންވީއޭ

  ކެލާ މައުސޫމު ރައީސް އިބޫ ފަޅިއަށް އެރުމުން މިހާރު އެގިގެންދަނީ ޖޭޕީން އެމްޑީޕީ އާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދައިފިނަމަ ލިބޭނެ ދެރައޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ޖޭޕީ އަށް ނެތޭ މިކަން ހައްލުވާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކެރިގެން ނިކުމެ އަވަހަށް އުމަރު ނަސީރު އަތުގައި ވެސް ހިފާ އަދި ކާރނަލް ނާޒިމް ވެސް ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން އަދި މާލޭގެ ވިޔާފާރިވެރިން ވެސް ގާސިމް އާއި ގުޅިގެން މިވަތަން އަމާން ކަމުގެ އައްސޭރި އަށް ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ ގެންދަންވީއޭ