ޚަބަރު

ހުޅުމާލެއިން ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ހުޅުމާލެ އިން ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ހުޅުމާލެއިން ފައިލޭރިއާ އަށް ބިދޭސީއަކު ފައްސިވެފައިވާކަން އެނގިފައި ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ 25 މީހަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ފަށާފައިވާ ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެހެންކަމުން ހުޅުމާލެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި ބިދޭސީމީހާ މަސައްކަތު މީހާ އާއެކު މިހާތަނަށް ފައިލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ 26 ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ފައިލޭރިއާއަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ބިހާރާއި އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް އާއި ގޯޕާލްގަންޖާއި ޓެމިލްނާޑޫގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުމިލާ ކިޔާ ސަރަހައްދުން އައިސްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ފައިލޭރިއާ ޖެހެނީ، ހަޑި ފެނުގައި އުފެދޭ ކިއުލެކްސް މަދިރީގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!