ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ކޮވިޑް-19

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 2 މީހުން

2 weeks ago

ވައި ނުސާފު މިންވަރު ބަލައި، ސަމާލުވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

2 months ago

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލީގެ 22 މީހުން

2 months ago

ސަމާލުވޭ، ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެނީ!

2 months ago

ސަމާލުވޭ, ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަނީ!

3 months ago
ކޮވިޑް-19

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ކޯވިޑަށް ފައްސިވީ 198 މީހުން

3 months ago

ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1600އަށްވުރެ މައްޗަށް، 5 މަރު

4 months ago

ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

4 months ago

ފާނަބަސަންދު ވެކްސިން މާބަނޑު މީހުން ޖެހުމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން

4 months ago

ހަ ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

5 months ago

18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ 4 ވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށައިފި

5 months ago

ރާއްޖެއަށް ވެސް މަކުނުވިދުރި އައިސްދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު!

6 months ago

ދުންފަތް ވިއްކަނީ ގަވައިދުގެ ތެރެއިންތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ފަށައިފި

6 months ago

1100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

7 months ago

ކުޑަ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ބޫސްޓަރ ޖަހައި، މުސްކުޅިންނަށް ހަތަރުވަނަ ޑޯޒެއް ދެނީ

7 months ago

ސީ.އެޗު.އެސް.ސީން ޓީބީ ވޭދަނައެއް ފެނިއްޖެ، ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ޓެސްޓްކުރަނީ

8 months ago

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި މަންކީޕޮކްސް ފެތުރުމުގެ ރިސްކު ކުޑަކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: އެޗްޕީއޭ

8 months ago

މި އަހަރުގެ "މަދިރި ހޯހޯ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފި

8 months ago