ޚަބަރު

މުދަލާ އެކު ރޭ ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުންކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާލެއިން މުދާ ބަރުކޮށްގެން 16 މީހުންނާ އެކު ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ރޭ ފަރަށް އެރި ބޯޓު މިއަދު ފުންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފަރަށް އަރާފައި ވަނީ މާލެއިން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ރޯޝަނީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފަރަށް އެރި ބޯޓު މިއަދު ހެނދުނު 11:10 ހާއިރު ފުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑައިވަރުންނާ އެކު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން އެމްއެންޑީއެފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!