ޚަބަރު

އެޗްޕީއޭގެ ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތި ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލައިފި: މޮސްޓާ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތީ ނުރައްކަލަކަށް ވައްޓާލައިފިކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) އެޗްޕީއޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ ޓެގް ކޮށް، މޮސްޓާ ކުރެއްވި ފޭސްބުކު ޕޯސްޓެއްގައި މޮސްޓާ ވަނީ ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ޖެއްސީ ކޮން ބައެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ކޮން ކަމެއް ހާސިލްނުވެގެންތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

Dhera kameh Health Protection Agency haassa hudhaige dhashun thiladhunmathi nurakkalah vattaalaifi ethah bayakah...

Posted by Mohamed Nasheed Abdulla-Mostaa on Sunday, October 18, 2020

އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތި ނުރައްކަލަކަށް ވައްޓާލައި އެތައް ބަޔަކަށް ބިރުވެރިކަން ގެނުވައިފި ކަމަށް ވެސް މޮސްޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިކަން ވަރަށް ދެރަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މޮސްޓާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ފުލުހުންނާ ކޮންޓެކްޓް ވެ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 17 އަށް އަރާފައެވެ.

 

 

 

  1. ޢައިނީ

    މެމްބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ހަމަ ރަގަޅު ވާހަކައެއް. މާލޭގަ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮއްވާ ކީއްކުރަން މާލެއިން ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވަންވީކީއެއް ކަރަންޓީންނުވެ. ކަރަންޓީނުކޮށް ޓެސްޓްކޮށްފަ ފޮނުވިނަމަ ތިލަދުންމަތި ނުރައްކަލަކަށް ނުދިޔެއީސް