ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ފައްސި

ނިޔާވެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައި ވަނީ 43 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއްކަން އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އެސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލު ތަސްލީމާ އުސްމާން ވިދާޅުވީ، އެމީހާ ނިޔާވިއިރު ކޮވިޑަށް ފައްސި ނަމަވެސް ނިޔާވީ އެ ބަލީގައިތޯ އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ޔަގީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަަނަށް މި ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!