ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ސުކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ސުކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ފަށާ ލަވަ މުބާރާތުގައި 32 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 273 ދަރިވަރުން ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިމުބާރާތް "ޔެސް" ޓީވީން ދައްކާނެ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ހަ އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓާއި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދަ އާޓްސް އަދި ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކަކީ:

• ކާނަލް ޢަލީ މަނިކު (ދާރީ)

• އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް

• ޝިފާ ތަޢުފީޤު

• މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު (ފަރެސް)

• މަރްޔަމް އުނޫޝާ

• މުޙައްމަދު ޝުހައިލް

• ފާޠިމަތު ފެޒްލީން

މިމުބާރާތް އެންމެފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 2015 އަހަރެވެ.

Ads by HDC
 1. އިސްތިއުފާ

  އެމްޓީސީސީގެ ބޯރޑް މެމްބަރުންނަށް ދަ ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން އައިސްތިބި މީހުން ލުމުން ވާނެ ހަތަރެތި މިއޮށްގެން ވަނީއޭ އެއްވެސް ކަމާއި ގުޅޭ އިލްމެއް ނެތް އަދި ފޭކް ސެރޓިފިކެޓްސް ތަކެއް ހިފައިގެން އައިސް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ބޯރޑް ތެރެއަށް ބޭނިގަތުމުން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށޭ ބޯރޑް ޗެއަރމަން އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 2. ނުވާނެއޭ

  ގައުމު ބަނގުރޫޓް ވެފައި އޮތްވާ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ގެއްލުން ވަމުންދާ ތަނެއް ކަމަށްވާ ޓީވީއެމް އަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަމުބާރާތް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ

 3. ނެތީމޭ

  ލަވަކިޔުމަކީ ހަރާމްކަމެކޭ ދީނުގެ އިލްމް ވެރިން ބުނަމުންދާއިރު އަންހެން ކުޑަކުދިން ތަކެއް ކުރު ހެދުން ލައްވަައިގެން ތިޔާ ގަންނަނީ ކޮން ގަނޑެެއްތޭ އެއީ ކުފުރުގެ ތެރޭން ވާ ކަމެކޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ…

 4. ބޮއިކޮޓްކުރޭ

  ތިޔާ ލަވަމުބާރާތަކީ ތީ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ތިޔާކަން ހުއްޓާލާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓްކުރާށޭ އެއްވެސް ސްޕޮންސަރ އެއް ލަވަމުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުން އެއީ ސީދާ ދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކަމެކޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ ލަވަ މުބާރާތް ބޮއިކޮޓް ކުރާށޭ