ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯ އާ ހަވާލުކޮށްގެން އިތުރު 20 އެންބިއުލެންސް ގެންނަނީ

މޫލީއިން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ ސީދާ ގޭ ދޮރަށް!

އުރީދޫ ބޮކިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު ހަމަޖައްސައިފި

އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކާށި ވިއްކަން ފަށައިފި، ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާއަށް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ފަސްލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފި

އެސްޓީއޯއިން އަމްރުވަކިކޮށް، ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ސީއެފްއޯއަށް

އުރީދޫއިން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އާއްމުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެނީ

ހުޅުމާލޭ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ރޯދަ މަހު އުުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ އޮފާތަކެއް!

"ސްޕެޝަލް އޮފާ" އަކާއެކު އެސްޓީއޯ ރޯދަ މާރޓު ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި އިތުރަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ބިމެއް ނުވިއްކާ، މުވައްޒަފަކު ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތެއް ހިންގި: އެޗްޑީސީ

އުރީދޫގެ އެހީގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޖިމެއް

ބީއެމްއެލްއިން ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ބަލަހައްޓާ މީހުން ހޯދަން ބާއްވާ އޯޕަންޑޭއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އުރީދޫން ސްޓެމް ފެއަރ ބާއްވަނީ

މިއުޒިކަލް އައިޑޮލްގެ ޓިކެޓް މޫލީ އިން