ޚަބަރު

މިއަދު މެންދުރު ވިލިމާލެއިން 15 މިނިޓަށް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލު ތަސްދީގުކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައި ގާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދަވަނީ

މާދަމާ އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

ބާރަށު ކާނި ގަހުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހަށް

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

އިންތިހާބުގެ ބިލް މިއަދުން މިއަދަށް ތަސްދީގު ކުރަން ހިސާން ގޮވާލައްވައިފި 

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލިސް ކުރިމަތީ ކުރި މުޒާހަރާގައި ގޭންގުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ: ސީޕީ

އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލު ތަސްދީގުކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ސްމާޓް ގޭޓުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަނީ, ސަމާލުވޭ! 

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ކެއުންތަކަށް 30 މިލިއަން ހަރަދުވި ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވައިފި

ހަތަރު މަހުން އަތުލައިގަތް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ނައްތާލައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ފުނަދޫ ގައި ދެ އައިސް ޕްލާންޓް އަޅަނީ