ޚަބަރު

130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

2 days ago

އައިސްކްރީމް ތަށިތަކަކުން ކޮވިޑް ފެނި، ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް

2 days ago

ގއ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިތުރު ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެެ

2 days ago

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އަދި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

2 days ago

މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ލާފައިވާ ރަށްތަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކެއަރ ޕެކޭޖް ފޮނުވަނީ

2 days ago

އެމްޕީއެލް ސަރަޙައްދުގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ވެއްޓިގެން ތާށިވީ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

2 days ago

އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ އައުޓްސޯސްކޮށް ބިދޭސީ ވެއިޓަރުން ތިބޭތީ ކުރީގެ ސީއީއޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

2 days ago

ކިނޮޅަހު ނަރުދަމާގެ ޕައިޕް ނެޓްވޯކިން މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ފަށައިފި

2 days ago

ކޮވިޑް-19: 3،188 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދު ރާއްޖެއިން ފައްސިވީ 50 މީހުން

2 days ago

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާގެ ކަރުގައި އިންޑިއާ މީހާ ހިފުން: ފުލުހުންނާއި އާންމުންގެ ވާހަކަ ދިމައެއްނުވޭ!

2 days ago

އެމްޑީޕީގެ އިތުރު ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގައިފި

2 days ago

ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

3 days ago

މޭޔަރަކަށް ޑރ. މުއިއްޒު ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލަށް އުޖާލާކަން އަންނާނެ: ޑރ. ޝަހީމް

3 days ago

ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހު

3 days ago

ނަމާދަށް ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ކަރުގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހިފައިފި

3 days ago

ހުޅުމާލޭ މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

3 days ago

ގަން-ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލައިފި

3 days ago

ކޮވިޑް-19: ގަން, ފޮނަދޫން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނައްސި

3 days ago