ކުޅިވަރު

ގޯޓްގެ ބަހުސް ނިނުމަކަށް، ވޯލްކަޕް ޗެންޕިއަންކަން މެސީގެ އާޖެންޓީނާއަށް

މިރޭ ފައިނަލް މެޗް ބަލަން ވަދެވެނީ ކިހާވަރަކަށްކަން އިނގޭތަ؟

ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ މޮޅުވުމުގެ ފަހަތުގައި ސިހުރުވެރިން؟

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވި ކުރެހުންތެރިޔާ

ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވަނީ ކީއްވެ؟

އަންނަ އަހަރު ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މޮރޮކޯގައި، 2025 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު ބަދަލެއް

"ޤަތަރުން ދެއްކީ ރީތި އާދަތަކެއް، މިއީ އެންމެ ބެސްޓް ވޯލްޑްކަޕް"

ލުސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްއިން ވެއްޓި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު މަރު ވެއްޖެ

އިންގްލެންޑް ޓީމުން އަނބުރާ ރަށަށް ގެނައީ ބުޅަލެއް

މޮރޮކޯގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ޤަތަރަށް ނުދެވި މާޔޫސްވެފައި

ނޭމާ ރާއްޖެ އައި ވާހަކައިގެ ޙަޤީޤަތް!

ކެޓުމުން ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ވެސް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯއަށް މިފަހަރު ވޯލްޑްކަޕްގައި ހަތަރު ރިކޯޑެއް

ރޮނާލްޑޯގެ އަސަރުގަދަ މެސެޖާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ރޮއްވާލައިފި

ވޯލްޑްކަޕްގެ އިތުރު މެޗެއް ދެން ނުބަލާނަން: ވެންޑައިކް

ރޮނާލްޑޯ ތައްޓަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށް، މޮރޮކޯއިން ޕޯޗުގަލް ސައިޒްކޮށްލައިފި

ބްރެޒިލް ކެޓުމުން ކޯޗު ޓީމާ ދުރަށް!

އާޖެންޓީނާ ސެމީ-ފައިނަލަށް!