ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް؛ ޤަތަރު ވ އެކުއަޑޯ

7 days ago

ރޮނާލްޑޯ އެންމެ ފަހުން ލީ ޖޯޒީ ހަތް ލައްކައަށް ވިއްކާލައިފި

7 days ago

ތިން ގަޑިއިރު ރާ ނުބޮއެ ތިއްބަސް މަރެއް ނުވާނެ: ފީފާގެ ރައީސް

1 week ago

ވޯލްކަޕް ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ބަނގުރާ ނުވިއްކޭނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި

1 week ago

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އިން އޮޅުވާލައިފާކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި

2 weeks ago

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިލިޓަރީ ޕެރޭޑެއް ބާއްވަނީ

4 months ago

ސަން ޝިޔާމް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް އޮޅުވައިލިކަމުގެ ތުހުމަތު

5 months ago

ގަދަ ބާރު ،ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ އެނބުރި އައުން: ކުލަބު ލޯބީގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

5 months ago

ބޮޑު ބްރޭކަކަށްފަހު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަށައިފި

5 months ago

ލިވަޕޫލްގެ ތަރި މާނޭ ބެޔާންއަށް

5 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް!

6 months ago

ނިއުރޭޑިއަންޓު އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް އެފް.އޭ.އެމުން ދޭ އެއްބާރުލުމަށް އެ ޓީމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

6 months ago

ވިކްޓްރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި، ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ބާރު އެފް.އޭ.އެމް އެކްސްކޯއަށް!

6 months ago

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވަނީ: ރިޕޯޓް

6 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވާދަ ކުރަން ޤައުމީ ޓީމު އުޒްބެކިސްތާނަށް

6 months ago

ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުން ބައްދަލުކުރާ ހާއްސަ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

6 months ago

ޕެރިހުން މިއަދު ފެންނަނީ އެމްބާޕޭއަށް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން އޮތް ނުރުހުން!

6 months ago

ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފި، ގަދަ ޓީމަކާ އެކު ވިކްޓްރީ އެނބުރި އަންނަނީ!

6 months ago