ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ލި "ބިޝްޓް" ގަންނަން ހުށަހެޅި އަގު އިނގޭތަ؟

ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް، ޕެލޭ މަރުވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް ނިންމާލުމަށްފަހު ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް

ފީފާ ރޭންކިންގައި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދަށަށް! 156 ވަނައިގައި

ހުރިހާ ރިކޯޑެއް މުގުރަމުން އަންނަ މެސީ، އެންމެ ފަހުން ފައިސާގެ ނޯޓަށް!

މޮރޮކޯގެ ޓީމު އައުމުން މަގުތައް ފުރާލައިފި، މެޑަލް ދިނީ ކުޅުންތެރިންގެ މައިންގެ ހާޒިރުގައި

ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ދަށް ޓީމަށް 9 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ޗެންޕިއަނުންނަށް ކިހާވަރެއް؟

ކޮލޯ މުއާނީ، އެމްބާޕޭ ގޯލް ސެލެބްރޭޓް ކުރަން ހުރަސްއެޅީ ކީއްވެ؟

މާޓިނޭޒް ހުތުރު އިޝާރާތެއް ކުރި ސަބަބު ކިޔައިދީފި

ގޯޓްގެ ބަހުސް ނިނުމަކަށް، ވޯލްކަޕް ޗެންޕިއަންކަން މެސީގެ އާޖެންޓީނާއަށް

މިރޭ ފައިނަލް މެޗް ބަލަން ވަދެވެނީ ކިހާވަރަކަށްކަން އިނގޭތަ؟

ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ މޮޅުވުމުގެ ފަހަތުގައި ސިހުރުވެރިން؟

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވި ކުރެހުންތެރިޔާ

ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވަނީ ކީއްވެ؟

އަންނަ އަހަރު ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މޮރޮކޯގައި، 2025 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު ބަދަލެއް

"ޤަތަރުން ދެއްކީ ރީތި އާދަތަކެއް، މިއީ އެންމެ ބެސްޓް ވޯލްޑްކަޕް"

ލުސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްއިން ވެއްޓި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު މަރު ވެއްޖެ

އިންގްލެންޑް ޓީމުން އަނބުރާ ރަށަށް ގެނައީ ބުޅަލެއް