ކުޅިވަރު

ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވްރިޓް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

އިސްލާމްފޯބިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަން އުޅުނު އާމް ބޭންޑް އެޅުމުގެ ހުއްދައެއް ފީފާއިން ނުދިން

ސްޕެއިންގެ ހުވަފެންތައް މުގުރައިލީ މޮރޮކޯ ކީޕަރު : ޔަސީން ބޯނޯ

ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް، މޮރޮކޯގެ ޓީމް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަަށް

މެޗުން ބަލިވުމަށްފަހުވެސް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުޅުންތެރިން ކިޔު ހެދީ މެސީއާއެކު ސެލްފީ ނަގަން!

ވޯލްޑްކަޕްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްމާޓް ބޯޅަ, މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޗާޖު ކުރަން ޖެހޭ

ވޯލްޑްކަޕް ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް މިރޭ ފަށަނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗުކަމުން މާޓީނޭޒް އިސްތިއުފާދީފި

ފުޓްބޯޅައިގައި ތާރީހީ ދުވަހެއް, ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއްގައި 3 އަންހެން ރެފްރީ

ވޯލްޑްކަޕް ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް!

އެމެރިކާ އިން އިރާންގެ ދިދައިގަ އިންނަ ﷲގެ އިސްމުފުޅު ލިޔަން ނުކެރުނު, އިރާން ރަތަށް!

މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑަށް އަރާ، ކޯނަރ ދިދައިން ކީޕަރަށް ހަމަލާދީފި

ސައުދީގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނަމަ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ: ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

ސައުދީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޯލްސް ރޮއިސްއެއް ދިން ވާހަކަ އެއީ ދޮގެއް

ރިޗާލިސަންގެ ހިތްގައިމު ލަނޑާއެކު ބްރެޒިލްއިން ސާބިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ލަދުގަންނަވާލައިފި

ޗެންޕިއަން ފްރާންސްގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ރޮނާލްޑޯ ދިއުމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލަން ކްލަބްގެ ވެރިން ނިންމައިފި