ކުޅިވަރު

ޔޫރަޕާ ކޮންފެރެންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޯމާއިން ހޯދައިފި

6 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާގެ ފަހު މެޗުގައި ވަރުގަދަ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް!

6 months ago

އަލީ ވަހީދު މިހާރު އުޅުއްވަނީ އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމުގައި!

6 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: ގޯކުލަމް ކެރެލާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

6 months ago

ބޮޑު ޑްރާމާއެއްގެ ނިމުން: ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑުކުރަން އެމްބާޕޭ ނިންމައިފި

6 months ago

އެމްބާޕޭގެ ބޮޑު ޑްރާމާއެއް! ޕީ.އެސް.ޖީގައި މަޑު ކުރަނީތަ ނޫނީ ރިއާލްއަށް ދާނީތަ؟

6 months ago

ނިއުރޭޑިއަންޓު އަނބުރާ ކޮޅަށް ނެގުމަށް އައު ބޯޑެއް އިންތިޚާބުކުރަނީ

6 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ގޯކުލަމް ކެރެލާ އެފް.ސީއާ ދެކޮޅަށް!

6 months ago

ފަހަތުން އަރައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ބަލިކޮށް އެވަރޓަން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

6 months ago

ޕެނަލްޓީގައި ރޭންޖާސް ބަލިކޮށް ފްރޭންކްފާޓުން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

6 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް: މާޒިޔާއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ބަޝުންދުރާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

6 months ago

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް 2022: މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ ވަރުގަދަ ބަޝަންދުރާއާ ދެކޮޅަށް!

6 months ago

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންއަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

6 months ago

ފަހަތުން އަރައި ލިވަޕޫލް މޮޅުވެ، ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފަހު މެޗުތަކަށް!

6 months ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އުއްމީދު ކުރަމުން އައި އާސެނަލްއަށް ނުތަނަވަސްކަން!

6 months ago

އެފްއޭއެމްއިން "ރޭޑިއަންޓް"އަށް ފުރުސަތެއް ނުދިން

7 months ago

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2022: މާމެންދޫއަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

9 months ago

ނެދަލެންޑްސްއާއި ރެއާލްގެ ކުރީގެ ތަރި ސީޑޯފް އިސްލާމް ވެއްޖެ

9 months ago