ކުޅިވަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯއަށް މިފަހަރު ވޯލްޑްކަޕްގައި ހަތަރު ރިކޯޑެއް

ރޮނާލްޑޯގެ އަސަރުގަދަ މެސެޖާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ރޮއްވާލައިފި

ވޯލްޑްކަޕްގެ އިތުރު މެޗެއް ދެން ނުބަލާނަން: ވެންޑައިކް

ރޮނާލްޑޯ ތައްޓަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށް، މޮރޮކޯއިން ޕޯޗުގަލް ސައިޒްކޮށްލައިފި

ބްރެޒިލް ކެޓުމުން ކޯޗު ޓީމާ ދުރަށް!

އާޖެންޓީނާ ސެމީ-ފައިނަލަށް!

ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވްރިޓް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

އިސްލާމްފޯބިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަން އުޅުނު އާމް ބޭންޑް އެޅުމުގެ ހުއްދައެއް ފީފާއިން ނުދިން

ސްޕެއިންގެ ހުވަފެންތައް މުގުރައިލީ މޮރޮކޯ ކީޕަރު : ޔަސީން ބޯނޯ

ވަރުގަދަ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް، މޮރޮކޯގެ ޓީމް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަަށް

މެޗުން ބަލިވުމަށްފަހުވެސް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުޅުންތެރިން ކިޔު ހެދީ މެސީއާއެކު ސެލްފީ ނަގަން!

ވޯލްޑްކަޕްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ސްމާޓް ބޯޅަ, މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޗާޖު ކުރަން ޖެހޭ

ވޯލްޑްކަޕް ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް މިރޭ ފަށަނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗުކަމުން މާޓީނޭޒް އިސްތިއުފާދީފި

ފުޓްބޯޅައިގައި ތާރީހީ ދުވަހެއް, ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއްގައި 3 އަންހެން ރެފްރީ

ވޯލްޑްކަޕް ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް!

އެމެރިކާ އިން އިރާންގެ ދިދައިގަ އިންނަ ﷲގެ އިސްމުފުޅު ލިޔަން ނުކެރުނު, އިރާން ރަތަށް!

މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑަށް އަރާ، ކޯނަރ ދިދައިން ކީޕަރަށް ހަމަލާދީފި