މަރްޔަމް އަޙްމަދު

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

3 weeks ago

ގެއިން ނުކުތީ ކޮއްކޮ ސްކޫލަށް ގެންދަން، ދެން ފެނުނީ މަރުވެފައިވަނިކޮށް

3 weeks ago

އެމެރިކާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރާލާފައިވާ އާއިލާއެއް ފެނިއްޖެ

3 weeks ago

މީގެ 54 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ވޮލެޓެއް ފެނިއްޖެ

3 weeks ago

ކައިވެނި ނުކުރެވުމުން ލޯބިވެރިޔާ މަރާލައިފި

3 weeks ago

އިންޑިއާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހުން މަރު

4 weeks ago

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ގެނބެމުންދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު މަރުވެއްޖެ

4 weeks ago

އެމެރިކާއަށް ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވި އިންޑިއާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

4 weeks ago

ކާބުލްގެ އަސްކަރީ ވައިގެ ބަނދަރު ބޭރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

4 weeks ago

އަންނަ އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ހޫނު މިން ރެކޯޑް މިންވަަރަކަށް މައްޗަށް ދިޔުުމުގެ ބިރު

1 month ago

ކައިވެންޏަށް އެދުމުން، ލޯބިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ލިބުނީ އަނިޔާ

1 month ago

ސަބްޔަސާޗީގެ ޓޯޓް ދަބަހަށް އިންޓަނެޓްގެ މަލާމާތް

1 month ago

ދަރިފުޅަށް ކާން ދޭން 500 ރުޕީސްއަށް އެދުމުން ލިބުނީ 5 މިލިއަން ރުޕީސް

1 month ago

އެމްބަރ ހާޑް ޑެޕްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި

1 month ago

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވި ކުރެހުންތެރިޔާ

1 month ago

ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވަނީ ކީއްވެ؟

1 month ago

ކަނޑުގެރިއެއް ކާލި ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ވެއްޖެ

1 month ago

ލުސެއިލް ސްޓޭޑިއަމްއިން ވެއްޓި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު މަރު ވެއްޖެ

1 month ago